مرور برچسب

پزشک زنان

از بچگی ما را از دکتر می‌ترسانند!

سلامت گرا: برخی بیماری‌های زنان به‌دلیل دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی یا خجالت کشیدن بررسی و مداوا نمی‌شوند. آن گاه است که ممکن است این مساله وضعیت آنها را وخیم‌تر کند.به گزارش سلامت گرا، ایرخ خسرونیا درباره خجالت زنان از طرح…