مرور رده

دانستنیهای جنسی

بلوغ زودرس جنسى در دختران

بلوغ زودرس جنسى یک خصیصه فامیلى است ،اما بعضى مواقع نیز در اثر یک بیمارى شدید عضوى, مثل مننژیت ا یجاد مى شود.…

بلوغ زودرس جنسى در پسران

بلوغ زودرس جنسی بدلیل اختلالاتی صورت می گیرد که در محور هیپوتالاموس - هیپوفیز و غدد جنسی یا فوق کلیوی بوجود می…