مرور رده

مردان

مردان هم گریه می کنند

سلامت گرا: وقتی مدام از کودکی به پسران می گوییم مرد که گریه نمی کند. یا مدام می گوییم زن ضعیف و آسیب پذیر و مرد…

پریود در مردان چگونه است؟

سلامت گرا: شاید عجیب به نظر برسد، اما پریود در مردان هم اتفاق می افتد که با شکل پریود در خانم ها تفاوت های زیادی…