قهر مردانه با سلامت

سلامت گرا:نیمی از جمعیت کشورمان را مردان تشکیل می‌دهند و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مردان ایرانی با مقوله «سلامت» بیگانه‌اند و هنگام بیماری، کمتر به سراغ پزشک می‌روند.

به گزارش سلامت گرا، صبح نو نوشت: موضوع سلامت مردان به عنوان جمعیت اصلی شاغل در چرخه تولید و اقتصاد کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان از کارافتادگی مردان در دوران کار و تلاش برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد کشور، بالاست و همین موضوع سبب می‌شود چرخه تولید و کار، بعضاً دچار سکون و نقصان شود. این در حالی است که سلامت نیروی انسانی در این چرخه، حرف اول را می‌زند.

ممکن است شما دوست داشته باشید